వీల్ హబ్ బేరింగ్

  • Wheel Hub Bearing

    వీల్ హబ్ బేరింగ్

    H హబ్ బేరింగ్స్ యొక్క ప్రధాన పాత్ర బరువును భరించడం మరియు హబ్ యొక్క భ్రమణానికి ఖచ్చితమైన మార్గదర్శకత్వం ఇవ్వడం
    ● ఇది అక్షసంబంధ మరియు రేడియల్ లోడ్లను కలిగి ఉంటుంది, ఇది చాలా ముఖ్యమైన భాగం
    ● ఇది కార్లలో విస్తృతంగా ఉపయోగించబడుతుంది, ట్రక్కులో కూడా క్రమంగా అనువర్తనాన్ని విస్తరించే ధోరణి ఉంటుంది